“Maka Pada Hari Ini, Kami Biarkan Engkau (Hai Firaun) Terlepas Dengan Badanmu(Yang Tidak Bernyawa, Daripada Ditelan Laut), Untuk Menjadi Tanda Bagi Orang-Orang Yang Di Belakangmu (Supaya Mereka Mengambil itibar). Dan (Ingatlah) Sesungguhnya Kebanyakan Manusia lalai Daripada (Memerhati Dan Memikirkan) Tanda-Tanda Kekuasaan Kami.”

(QS. Yunus 42)